Biznis Royalty Mastermind - Zmluva


Prečítajte si pozorne tieto podmienky, pretože sa jedná o záväznú právnu zmluvu. 

Doporučujeme Vám stiahnuť si kópiu pre vaše záznamy.


Kupujete si 12-mesačné členstvo v Biznis Royalty Mastermind. Súčasťou je 60-minutový strategický telefonát, týždenné skupinové telefonáty,  prístup do súkromnej FB skupiny. BONUS: Priamy prístup do online kurzu Biznis Queen (v hodnote 1.499€) a mnoho ďalších. Mastermind začína dňom, kedy bola platba pripísaná na náš účet. Platíte za tento Mastermind v EUR v plnej výške alebo na splátky (6 splátok). Tento tréning si kupujete vo svojej obchodnej kapacite a garantujete nákup ako jednotlivec. 


Tieto podmienky nákupu sú záväznou právnou zmluvou a zahŕňajú naše predchádzajúce diskusie, e-maily, online alebo hlasové správy.


Vrátenie peňazí:


Kurzovné je nevratné. Tento kurz nemá žiadne podmienky vrátenia peňazí.


Licencia k obsahu:


Obdržíte jednu licenciu pre osobný náhľad a implementáciu materiálu v kurze. Porušujete autorské práva a zmluvné právo, ak používate materiál pre akýkoľvek iný účel, vrátane vytvárania derivátových materiálov, predaja, zdieľania s ostatnými, ktorý nie sú členmi kurzu, školením ostatných v kurze, ich zverejnenie alebo zverejnenie na internet alebo zdieľanie vašich prihlasovacích údajov. Licencie na tieto položky je možné zakúpiť od 12.121 €. Ak sa rozhodnete tieto kroky podniknúť, budete o tom informovaný a prebehne vyúčtovanie.


Potvrdenie:


Dokončením platby potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si prečítali tieto podmienky nákupu a naše zásady ochrany osobných údajov, pretože môžu byť čas od času zmenené.


Zrieknutie sa zodpovednosti a omedzenie záruky:


Ste v najlepšej pozícii, aby ste porozumeli svojim jedinečným okolnostiam, a chápete a súhlasíte s tým, že všeobecný informačný kurz, ako je tento, nemôže byť úplne prispôsobený každej jednotlivje osobe. Tento kurz nenahradzuje finančné ani právne poradenstvo kvalifikovaného odborníka. Doporučujeme vám, abyste pri implementácii princípov tohoto kurzu využili svoj najlepší úsudok a poradili sa s takými odborníkmi. Ak ide o výsledok použitia tohto kurzu, neposkytujú sa žiadne záruky.


Zrieknutie sa zodpovednosti a rozhodné právo:


Táto zmluva sa riadi slovenským právom, bez ohľadu na jeho kolízne zásady. Súhlasíte bez výhrad s osobnou jurisdikciou na slovenských súdoch v prípade sporu týkajúceho sa tejto dohody alebo vášho použitia tohto kurzu.


Táto stránka a kurz, vrátane obsahu a informácií obsiahnutých v rámci tejto či ďalších stránok je poskytovaná "tak, ako je", so všetkými nedostatkami, bez akýchkoľvek záruk či vyjadrení. Preberáte zodpovednosť a risk za používanie tejto stránky, služieb súvisiacich s používaním tejto stránky a heperlinkových webov.


Zuzana Banášová, jej marketéri, sponzori a obchodní partneri nie sú zodpovední alebo nepreberajú zodpovednosť za žiadnu priamu, nepriamu, alebo akúkoľvek inú škodu spôsobenú touto alebo ďalšími stránkami, programom, informáciami alebo obsahom vrátane hyperlinkových webových stránok. Ak ste s členstvom, službami, súvisiacimi stránkami a/alebo hyperlinkovými stránkami nespokojný, je vašou voľbou prestať stránku a ďalšie služby využívať.


Máte akékoľvek otázky?

Neváhajte nás kontaktovať na podpora@peniazepolopate.sk


Kontaktné údaje: 

Zuzana Banášová, so sídlom Závalie 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 512 09 411, DIČ: 1084627423.

© 2021 peniazepolopate.sk