3-dňový LIVE Biznis Workshop ZADARMO pre MAGNETIC BUSINESS WOMEN

so ZUZANOU BANÁŠOVOU


MEGA TRÉNING PRE ŽENY, KTORÉ CHCÚ PODNIKAŤ JEDNODUCHŠIE & ZISKOVEJŠIE

MAGNETIC BUSINESS OPENING

Otváram pre vás cestu
k Magnetickému Biznisu!


Tento 3-dňový tréning ZADARMO je pre ženy pripravené otvoriť svoj biznis svetu, ochotné pracovať na sebe a ísť kľudne aj do hĺbky, neboja sa svojich sračičiek, chcú žiť v hojnosti a podnikať z pohody. Chcú tiež budovať Trvalé Bohatstvo a investujú do svojich posunov - či v biznise alebo osobnom živote. 

Upozorňujem: Vstup je zakázaný ženám, ktoré sa ľutujú, zostavajú v obeti a majú milión výhovoriek namiesto činov!


Od Pondelka 30.8. - do Stredy 1.9.2021

Tento návod či tréning obsahuje obsah a materiály, na ktoré sa vzťahuje duševné vlastníctvo autorky. Neoprávnené šírenie môže mať právne dopady.

Zuzana Banášová nie je zodpovedná za Tvoje výsledky a Tvoju schopnosť vytvoriť si svoju prax, či zarábať peniaze a bohatnúť použitím jej stratégií, nápadov, informácí a nástrojov. Akékoľvek finančné čísla zmienené vo workshope, na tejto alebo ďalších stránkach zobrazujú koncepty a nemali by byť považované za priemerné zárobky, výsledky či sľuby k súčasným a budúcim výsledkom. Vždy všetko konzultuj so svojim právnikom, účtovníkom či profesionálnym poradcom predtým, než zareaguješ na tieto alebo akékoľvek iné informácie k zmene životného štýlu, biznisu alebo financií. Ty sám/sama si zodpovedný/á za svoj život a svojou registráciou na toto podujatie súhlasíš s tým, že nie sme zodpovední za Tvoje rozhodnutia, akcie a výsledky a to nikdy a za žiadnych okolností. 


Táto stránka nie je súčasťou Facebookovej stránky či Facebook Inc. Táto stránka nie je podporovaná Facebookem. Facebook je ochranná známka patriaca Facebool Inc.


© 2021 - Zuzana Banášová. Všetky práva vyhradené.

Zaisti si Miesto 

Zadaj svoje Meno a Email pre vstup do 3-dňového tréningu ZADARMO!

Vaše osobné údaje (email) sú u mňa (Zuzana Banášová) v bezpečí. Budú spracovávané na základe mojich zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. Stlačením tlačidla dávate súhlas s týmto spracovaním a s prijímaním emailov . Na obdobie maximálne 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu.

Close