"Akciový trh od A do Z: Úvod do sveta investovania"

Naša exkluzívna Masterclass s názvom "Akciový trh od A do Z: Úvod do sveta investovania" je tvojou bránou do vzrušujúceho sveta investovania. 

Počas tejto 60-minútovej online lekcie ťa zoznámime so základmi investovania na akciovom trhu a pomôžeme ti získať potrebné znalosti a sebavedomie na tvojej investičnej ceste.

Táto Masterclass je pre teba vhodná, ak si začiatočník, ktorý chce získať základné znalosti a porozumenie o akciovom trhu a investovaní. 

Po absolvovaní tohto kurzu budeš mať pevný základ pre svoje investičné rozhodnutia a budeš si istejší pri vstupe na finančné trhy.

Ak túžiš získať potrebné vedomosti a sebavedomie na investičnej ceste, poď do toho. Spoločne dosiahneme tvoje investičné ciele a pomôžeme ti postaviť si pevný základ pre budúce finančné úspechy.


Masterclass, vďaka ktorému sa odrazíš
a začneš investovať

Čo masterclass obsahuje a sa naučíš?

Základy akciového trhu
Akciové trhy a ich fungovanie
Hodnotenie investičných príležitostí
Riziká a riadenie rizík
Výhody investovania do akcií
Praktické nástroje a tipy

Základy akciového trhu

Vysvetlenie pojmov ako akcie, akciový trh, primárny a sekundárny trh.
Diskusia o tom, prečo je investovanie do akcií dôležité pre dosiahnutie finančných cieľov.


Akciové trhy a ich fungovanie 

Predstavenie hlavných burzových trhov a vysvetlenie, ako prebieha obchodovanie s akciami na týchto trhoch.
Diskusia o tom, ako sa formujú ceny akcií a ako ich investor môže využiť na svoju výhodu.


Hodnotenie investičných príležitostí 

Vysvetlenie rôznych faktorov a ukazovateľov, ktoré sa používajú pri hodnotení investičných príležitostí, ako napríklad P/E pomer, ROE a cash flow.
Predstavenie základných princípov fundamentálnej analýzy a technickej analýzy pri vyhodnocovaní akcií.


Riziká a riadenie rizík 

Diskusia o rizikách spojených s investovaním do akcií, ako je kolísavosť cien a možnosť straty investície.
Prezentácia rôznych stratégií riadenia rizík a spôsobov, ako minimalizovať potenciálne straty.


Výhody investovania do akcií

Sústredenie sa na výhody investovania do akcií, ako je potenciálny rast hodnoty akcií a príjem z dividend.
Zdieľanie príbehov úspešných investorov, ktorí dosiahli významné finančné úspechy vďaka investovaniu do akcií.


Praktické nástroje a tipy

Poskytnutie užitočných tipov pre začiatočníkov pri výbere a sledovaní.

Bonusy:

BONUSY: FB skupina k masterclass
Záznam z vysielania 

...aha!! A ešte oveľa viac!


*  Ceníme si vaše súkromie.  Zaregistrovaním sa súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami & ochranou osobných údajov. Odhlásiť sa viete jedným kliknutím kedkoľvek. 

Pre všetky programy a masterclassy, ak platíš cez splátkový plán, si zodpovedný/á za dokončenie každej platby, nezáleží na to, či opustíš program alebo ho nedokončíš v čase na to určenom. Peniaze nevraciame.

Copyright © 2023 Zuzana Banášová & Royal PPL s.r.o. All Rights Reserved 

Chcem Masterclass

Close