Krok 1 : Kontaktné informácie

Krok 2 : Fakturačné informácie

Krok 3 : Platobná karta

Prahľad objednávky

V prípade všetkých programov a mastermind, ak si objednávate program na základe splátkového plánu, ste zodpovední za dokončenie každej platby bez ohľadu na to, či program opustíte alebo ho nedokončíte v stanovenom časovom rámci. Neexistujú žiadne náhrady. Peniaze nevraciame.

Copyright © Royal PPL s.r.o. All Rights Reserved