Nástenka - Kľúč k bohatstvu

Vitajte v členskej sekcii tréningu
Kľúč k Bohatstvu

V tomto videu ti prezradím, ako na tvoju motiváciu, dosahovanie cieľov a brilantné výsledky. Zober si pero a stiahni si pracovný zošit, aby si bol nachystaný.

[download id="23"]
1. Lekcia

1. Lekcia

.

2. Lekcia

2. Lekcia

.

3. Lekcia

3. Lekcia

.

4. Lekcia

4. Lekcia

.

5. Lekcia

5. Lekcia

.

6. Lekcia

6. Lekcia

.

7. Lekcia

7. Lekcia

.

Bonusy

Bonusy

.

1. Lekcia

1. Lekcia

.

2. Lekcia

2. Lekcia

.

3. Lekcia

3. Lekcia

.

4. Lekcia

4. Lekcia

.

5. Lekcia

5. Lekcia

.

6. Lekcia

6. Lekcia

.

7. Lekcia

7. Lekcia

.

Bonusy

Bonusy

.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

Ciele kurzu Kľúč k Bohatstvu

Vedieť si stanoviť tie správne ciele.
Zvýšiť svoje povedomie o tom, čo všetko sú vaše peniaze.
Ako začať investovať a ako investície vnímať?
Ako plynule zmeniť svoje investície aj na pasívne príjmy a dosiahnuť tak finančnú slobodu.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018-2020 © www.peniezepolopate.sk · Všetky práva vyhradené.