Bonus č.1 Time-management

V tomto bonusovom module sa dozvieš, ako si nájsť čas, ako si ho rozdeliť. Ako, prečo prokrastinujeme a ako to zmeniť, prípadne obrátiť na dobré zvyky. Ako si nájsť čas na to, čo v živote naozaj chceme a ako si zoradiť svoj harmonogram, aby sme stíhal to, čo naozaj potrebuješ. A teda, ako si nájsť čas aj na tento kurz.

1. Upracte si!

1. Upracte si!

Enter your page description under Page Settings.

2. Zlé zvyky - žrati času

2. Zlé zvyky - žrati času

Enter your page description under Page Settings.

3. Prokrastinácia

3. Prokrastinácia

Enter your page description under Page Settings.

4. Prerušenia

4. Prerušenia

Enter your page description under Page Settings.

5. Zvyčajné dôvody pre prokrastináciu

5. Zvyčajné dôvody pre prokrastináciu

Enter your page description under Page Settings.

6. Priority a plánovanie

6. Priority a plánovanie

Enter your page description under Page Settings.

7. Vytvorenie nových návykov

7. Vytvorenie nových návykov

Enter your page description under Page Settings.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

Ciele kurzu Kľúč k Bohatstvu

Vedieť si stanoviť tie správne ciele.
Zvýšiť svoje povedomie o tom, čo všetko sú vaše peniaze.
Ako začať investovať a ako investície vnímať?
Ako plynule zmeniť svoje investície aj na pasívne príjmy a dosiahnuť tak finančnú slobodu.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018-2021 © www.peniezepolopate.sk · Všetky práva vyhradené.