[UAS_loggedin][/UAS_loggedin]

MODUL č.1 - MOTIVÁCIA A CIELE

V tomto module sa dozvieš, čo potrebuješ na namotivovanie sa a ako si určiť tie svoje správne ciele, aby si sa čo najskôr posunul v živote, aby si vedel kadiaľ kráčaš a k čomu. Ako sa vraví, nie je nič horšie ako stúpať po rebríku opretom o zlú stenu.

[download id="1"]
[download id="2"]

Odhadovaný čas na dokončenie

30 min

Obtiažnosť

Začiatočníci

Dokončené na 50%
1.1 Čo ťa v tomto programe čaká

1.1 Čo ťa v tomto programe čaká

Enter your page description under Page Settings.

1.2 Prečo to chcem?

1.2 Prečo to chcem?

Enter your page description under Page Settings.

1.3 Zarábanie

1.3 Zarábanie

Enter your page description under Page Settings.

1.4 Pasívne prijímy

1.4 Pasívne prijímy

Enter your page description under Page Settings.

1.5 Životný cieľ

1.5 Životný cieľ

Enter your page description under Page Settings.

Ciele modulu

Získať prehľad čím si v kurze prejdeš.
Stanovenie si konkrétnych čísel a cieľov založených na tvojich potrebách.
Ako mať opretý rebrík o tú správnu stenu, zlepšenia a ako to naozaj dosiahnuť.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze Kráľ Peňazí naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018- 2020 © peniazepolopate.sk. Všetky práva vyhradené.