Nástenka - Váš online kurz KRÁĽ PEŇAZÍ

Vitaj v programe
Kráľ Peňazí!

V tomto Úvodnom videu ti prezradím, čo všetko ťa v tomto programe čaká a na čo by si sa mal pripraviť. Uistíš sa, či robíš správnu vec a akým spôsobom sa budeš programom dostávať, koľko bude trvať, kedy sa čo naučíš a čo potrebuješ mať urovnané.

Ako sa to naučiť a ako to pretaviť do praxe?

V tomto videu sa dozvieš, ako sa najlepšie pripravíš na tento kurz, akým spôsobom si ho prechádzať, aby si si z neho odniesol čo najviac vedomostí a aj si ich zapamätal. A keďže tušíš, že vedieť nestačí, treba aj konať. Tak sa dozvieš, ako tieto poznatky čo najlepšie aplikovať do praxe. Akcii zdar!

MODUL č.1 - MOTIVÁCIA A CIELE

MODUL č.1 - MOTIVÁCIA A CIELE

V tomto module sa dozvieš, čo potrebuješ na namotivovanie sa a ako si určiť tie svoje správne ciele, aby si sa čo najskôr posunul v živote, aby si vedel kadiaľ kráčaš a k čomu.

MODUL č.2 - JA A MOJE PENIAZE

MODUL č.2 - JA A MOJE PENIAZE

Enter your page description under Page Settings.

MODUL č.3 - AKO INVESTOVAŤ

MODUL č.3 - AKO INVESTOVAŤ

Enter your page description under Page Settings.

MODUL č.4 - FINANČNÁ SLOBODA

MODUL č.4 - FINANČNÁ SLOBODA

Enter your page description under Page Settings.

MODUL č.1 - MOTIVÁCIA A CIELE

MODUL č.1 - MOTIVÁCIA A CIELE

V tomto module sa dozvieš, čo potrebuješ na namotivovanie sa a ako si určiť tie svoje správne ciele, aby si sa čo najskôr posunul v živote, aby si vedel kadiaľ kráčaš a k čomu.

MODUL č.2 - JA A MOJE PENIAZE

MODUL č.2 - JA A MOJE PENIAZE

Enter your page description under Page Settings.

MODUL č.3 - AKO INVESTOVAŤ

MODUL č.3 - AKO INVESTOVAŤ

Enter your page description under Page Settings.

MODUL č.4 - FINANČNÁ SLOBODA

MODUL č.4 - FINANČNÁ SLOBODA

Enter your page description under Page Settings.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

Ciele kurzu Kráľ Peňazí

Vedieť si stanoviť tie správne ciele.
Zvýšiť svoje povedomie o tom, čo všetko sú vaše peniaze.
Ako začať investovať a ako investície vnímať?
Ako plynule zmeniť svoje investície aj na pasívne príjmy a dosiahnuť tak finančnú slobodu.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018-2020 © www.peniezepolopate.sk · Všetky práva vyhradené.