[UAS_loggedin][/UAS_loggedin]

MODUL č.2 - JA A MOJE PENIAZE

V tomto module sa dozvieš, ako si usporiadať svoje financie, ako si ich správne nadstaviť a potom s nimi hospodáriť. Naučíš sa platiť najprv sebe a čo sú tvoje nedotknuteľné peniaze, ďalej, ako zvládať dlh a ako si nadstaviť rezervu. Dozvieš sa aj, ako si chrániť svoj majetok, seba a svojich najbližších tak, aby si si bol istý, že máš všetko nadstavené správne a že vieš, že tvoje peniaze sú chránené. Poviem, ti ako si rozdeliť svoj príjem na časti, aby si dokázal investovať na svoje sny a premenil ich na realitu. V tomto module si prednadstavíš cestu k svojej finančnej nezávislosti.

Odhadovaný čas na dokončenie

30 - 45 min

Obtiažnosť

Stredne pokročilí

2.1 3 zákony úspešného hospodárenia

2.1 3 zákony úspešného hospodárenia

Enter your page description under Page Settings.

2.2 Základy finančnej gramontosti

2.2 Základy finančnej gramontosti

Enter your page description under Page Settings.

2.3 Zaplať najprv sebe a zabezpeč sa

2.3 Zaplať najprv sebe a zabezpeč sa

Enter your page description under Page Settings.

2.4 Dlh a rezerva

2.4 Dlh a rezerva

Enter your page description under Page Settings.

2.5 Vyrieš si svoje bývanie

2.5 Vyrieš si svoje bývanie

Enter your page description under Page Settings.

Ciele modulu

Ako správne hospodáriť bez uťahovania opaskov
Pravidlo "Zaplať najprv sebe"
Dlh a rezerva

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze Kráľ Peňazí naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018- 2020 © peniazepolopate.sk. Všetky práva vyhradené.