[UAS_loggedin][/UAS_loggedin]

MODUL č.3 - AKO INVESTOVAŤ

V 3.module tohto programu ťa čaká celá časť o tom, ako investovať. Od toho, že si vysvetlíme, čo to je riziko a ako mu rozumieť a teda vedieť ho aj znášať. Čím všetkým je riziko tvorené a ako ho eliminovať na minimum a pritom nechať svoje peniaze zarábať. Čo to ozajstné riziko je a aké množstvo peňazí doň vlakdať ak sa rozumiete určitým trhom, čo je maximálna hranica ak sa nechceš stať hazardérom.

Odhadovaný čas na dokončenie

45 min

Obtiažnosť

Stredne pokročilí až pokročilí

3.1 Zmena myslenia

3.1 Zmena myslenia

Enter your page description under Page Settings.

3.2 Ako sa vysporiadať s rizikom

3.2 Ako sa vysporiadať s rizikom

Enter your page description under Page Settings.

3.3 Nastavenie investície s prijímu a z nasporenej sumy

3.3 Nastavenie investície s prijímu a z nasporenej sumy

Enter your page description under Page Settings.

3.4 Zhodnotenie investície

3.4 Zhodnotenie investície

Enter your page description under Page Settings.

3.5 Ukážka investície a rizikové investície

3.5 Ukážka investície a rizikové investície

Enter your page description under Page Settings.

Ciele Modulu

Zmeniť ako nad investovaním rozmýšľame.
Ako pracovať s rizikom.
Rozdelenie investície
na pravidelné (z príjmu) a jednorázové.
Zhodnotenie a ukážka v praxi.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze Kráľ Peňazí naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018- 2020 © peniazepolopate.sk. Všetky práva vyhradené.