[UAS_loggedin][/UAS_loggedin]

MODUL č.4 - FINANČNÁ SLOBODA

V 4.module tohto programu zistíš, čo ťa privedie k finančnej nezávislosti a postupne k finančnej slobode. Určíš si, čo to ten spokojný život znamená pre teba, prehodnotíš svoje ciele a cesty k nim. Zistíš, aké skratky a výhody existujú, ak už disponuješ určitým kapitálom (teda máš nejaké peniaze), s ktorými si môžeš začať plniť sny a mať finančnú nezávislosť. Taktiež si poveime najdôležitejšie pravidlá zarábania peňazí, na ktoré by si počas svojej cesty určite nemal zabúdať.

Odhadovaný čas na dokončenie

45 min

Obtiažnosť

Pokročilí

4.1

4.1 "Istota" = spokojny život?

Enter your page description under Page Settings.

4.2 Daňová optimalizácia

4.2 Daňová optimalizácia

Enter your page description under Page Settings.

4.3 Stroj na peniaze

4.3 Stroj na peniaze

Enter your page description under Page Settings.

4.4 Najdôležitejšie pravidlá zarábania peňazí

4.4 Najdôležitejšie pravidlá zarábania peňazí

Enter your page description under Page Settings.

4.5 Zhrnutie programu - buď Kráľ peňazí

4.5 Zhrnutie programu - buď Kráľ peňazí

Enter your page description under Page Settings.

Ciele modulu

Čo je naozaj istota.
Dane.
Buď Kráľ Peňazí.

Zuzana Banášová

Vaša inštruktorka kurzu

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne, ak aplikuje kroky, ktoré sa v kurze Kráľ Peňazí naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018- 2020 © peniazepolopate.sk. Všetky práva vyhradené.