[UAS_loggedin][/UAS_loggedin]

Lekcia č.7 - Ideme zainvestovať 1. investíciu

Odhadovaný čas na lekciu

60 min

Obtiažnosť

Mierne pokročilí investori

Dokončené na 50%

Ciele lekcie

Ako si nastaviť prvú investíciu.
Zreflektovanie.
Príprava na posledný týždeň - máš otvorený účet na Flatex?
Si vo vnútri svojho účtu?
Urob si cvičenie 2.mesiaca - 10 indexov, kuk graf, % za posledný ekonomický cyklus.
Urob si to cvičenie naozaj, neos💩💩raj sám/samu seba. 😄 Áno, je fajn vybrať si S&P500, veď to je najľahšie. Ver mi, toto cvičenie zaberie 1h, možno 2x, nakoniec sa ti zíde do budúcna.
Ak máš otázky, pýtaj sa v skupine alebo prídi na spoločný call.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018- 2021 © peniazepolopate.sk, Zuzana Banášová