KRÁĽ & KRÁĽOVNÁ PEŇAZÍ MasterClass

Zuzana Banášová

Tvoja mentorka investovania & Trvalého Bohatstva

Zastávam názor, že každý človek si vie zvýšiť svoju životnú úroveň postupne počas niekoľko rokov, ak aplikuje kroky, ktoré sa tu naučí do praxe. A tak dokáže dopriať Bohatý Život sebe aj blízkym.

Ciele MasterClass Kráľ & Kráľovná Peňazí

Reč Peňazí, rozpočty bez rozpočtov - Nastav a Užívaj (NaU), automatizácia.
Zvýšiť svoje povedomie o tom, čo všetko sú vaše peniaze.
Ako si krok-za-krokom zriadiť účet a neplatiť zbytočne navyše na poplatkoch.
Ako začať investovať a ako investície vnímať?
Ako plynule zmeniť svoje investície aj na pasívne príjmy a dosiahnuť tak finančnú slobodu.
Ako si vybrať index, zainvestovať, nastaviť si automatické investovanie každý mesiac, automatizácia z účtu až k investovaniu a prístup na pár klikov.

DÔLEŽITÉ: Zárobky a zrieknutie sa práva

Zisky a výnosy reprezentované Zuzanou Banášovou na týchto stránkach ukazujú potenciál zárobku. Úspechy Zuzany Banášovej, odporúčania a iné príklady, ktoré sú použité, sú výnimočné, neštandardné výsledky a nemajú za cieľ zaručiť, že ty alebo ostatní dosiahnete rovnaké výsledky. Individuálne výsledky sa vždy budú líšiť a tie tvoje bude závisieť výlučne od tvojich individuálnych schopností, možností, pracovnej etiky, obchodných zručností a skúseností, úrovne motivácie, aplikácie rád z Návodu na finančnú slobodu, vývoja trhu, bežných či nepredvídateľných rizík podnikania, investovania a ďalších faktorov.

Programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová individuálne nie sú zodpovedné za tvoje činy. Ty si výlučne zodpovedný za svoje vlastné kroky a rozhodnutia a vyhodnotenie, ako používať naše produkty a služieb by malo byť založené na tvojej vlastnej zodpovednosti a úsudku. Súhlasíš s tým, že programy Zuzany Banášovej nie sú voči tebe v žiadnom prípade zodpovedné za tvoje výsledky pri používaní našich produktov a služieb. Pozri si naše Obchodné podmienky pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti a iných obmedzení.

Programy Zuzany Banášovej vrátane Zuzany Banášovej osobne môžu dostávať províziu a odmenu za produkty a služby, ktoré ti odporúčajú. Zuzana Banášová osobne používa odporúčaný zdroj, pokiaľ to neustanovuje inak. Ak nechceš, aby boli programy Zuzany Banášovej a Zuzana Banášová odmeňovaná za odporúčanie produktov a služieb tretích strán, odporúčame, aby si vyhľadával online službu prostredníctvom odkazu bez partnerského odkazu.

Copyright 2018-2021 © Zuzana Banášová, www.peniezepolopate.sk · Všetky práva vyhradené.